niedziela, 30. wrzesień 2018, Polska, 12. PZU Bieg Trzech Kopców

12. PZU Bieg Trzech Kopców
Organizowane od 2007 roku Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim. Uczestnicy mają do pokonania 13-kilometrową trasę pomiędzy trzema krakowskimi kopcami – Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego. Prawie 1/4 biegu wiedzie ścieżkami o nieutwardzonej nawierzchni. Różnica poziomów sięga 160 m. Ze względu na zróżnicowanie terenu w klasyfikacji międzynarodowej bieg został zaliczony jako „anglosaski”, w którym trasa prowadzi raz w górę raz w dół, w odróżnieniu od wersji „alpejskiej”, gdzie trasa w przeważającej części tylko się wznosi.
Wszędzie na trasie można się przekonać, że Kraków oferuje nie tylko zabytki i nowoczesną infrastrukturę, ale również urokliwe krajobrazy i naturalną przyrodę. Jest to jedyny w Polsce bieg górski, który wiedzie przez centrum dużego miasta.
Walory imprezy sprawiają, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród biegaczy.
W 2017 roku, ustalony ze względu na ograniczoną pojemność trasy na 2800 osób limit startujących został wyczerpany w ciągu zaledwie 5 dni od uruchomienia zapisów internetowych.
12. PZU Bieg Trzech Kopców odbędzie się 30 września 2018 roku. Przyjmowanie zgłoszeń drogą internetową rozpocznie się 4 czerwca.

--

12th PZU Three Mounds’ Run
The International Open Krakow Fell Running Championship is an event organised since 2007. The participants race along a 13-kilometre route between the three Krakow mounds – Krakus, Kościuszko and Piłsudski. Almost a quarter of the race leads the participants along unpaved roads and paths. The difference in altitude reaches 160 m. Due to the diversity of terrain, the race has been classified as “Anglo-Saxon” in the international classification, denoting that the route alternates between climbing and descending, as opposed to the “Alpine” races, where the route is mostly only climbing.
Along the entire route, the participants can see that Krakow offers not only monuments and modern infrastructure, but also charming landscapes and nature. It is the only mountain race in Poland that leads through the centre of a large city.
The advantages of the event make it very popular among runners. In 2017, the limit set due to the limited capacity of the route – 2800 participants – was exhausted within only 5 days from the launch of the Internet sign-ups.
12th PZU Three Mounds’ Run will be held on 30 September 2018. Online registration will start on 4 June 2018.

12. PZU Bieg Trzech Kopców

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz