sobota, 03. luty 2018, Polska, Białystok: Rotacyzm

Szkolenie: Rotacyzm

Prowadzący: mgr Sylwia Zasada - trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i logopedyczną oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie emisji głosu i podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, a także studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie.

Termin: 3 lutego 2018 r.
Godziny: 9:00 - 13:00 (5h dydaktycznych)
Lokalizacja: Białystok
Uczestnicy: Początkujący logopedzi, studenci logopedii, logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę
Koszt: 120 zł

Zakres treści:
1. Przyczyny wadliwej realizacji głoski „r”
2. Rodzaje zaburzeń głoski „r”
3. Metodyka postępowania logopedycznego w rotacyzmie
4. Ćwiczenia w terapii rotacyzmu

Efekty szkolenia:
1. Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głoski „r”
2. Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoskę „r”

Zgłoszenia poprzez formularz on-line:


Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016

Białystok: Rotacyzm

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz