wtorek, 04. kwiecień 2017, Aleja Józefa Piłsudskiego 5 41-300 Dabrowa Górnicza Polska, Etyka w szkole. Filozofia w edukacji. Etyki zawodowe

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Społeczno-Medyczny Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej i Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”, która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 roku.

W zeszłym roku skupiliśmy się na zagadnieniu podstawy programowej etyki i filozofii, a także na zależnościach występujących między filozofią, etyką i religią, tak w wymiarze naukowym, jak i dydaktycznym. Podczas tegorocznej edycji pragniemy podjąć refleksję nad etykami zawodowymi. Zapraszamy do przedstawienia wyników badań nad kodeksami poszczególnych zawodów.

W obecnym czasie zapowiedzianych reform systemu edukacji i funkcjonowania szkolnictwa wyższego warto w szczególnie wnikliwy sposób podjąć próbę historycznego, filozoficznego i socjologicznego ujęcia etosu pracy nauczyciela.

W debacie publicznej ważne miejsce zajmują także spory o charakterze bioetycznym. Stanowi to dobry kontekst do rozważań związanych z kodeksem lekarskim oraz kodeksami innych, często niesłusznie pomijanych, zawodów branży medycznej.

Jednocześnie sytuacja ta jest doskonałą okazją do wskazania różnorodności problemów etycznych współczesnej medycyny, które nie mogą być sprowadzone tylko do kwestii bioetycznych. Te dwa konkretne przykłady refleksji z zakresu etyki zawodowej są bezpośrednio związane z działalnością organizatorów konferencji,
jednak to Państwa zgłoszenia nadadzą ostateczny kształt naszemu spotkaniu.

Zapraszamy również do przedstawienia zagadnień związanych z metodologią etyki zawodowej i dydaktyką poszczególnych etyk zawodowych (w ramach zajęć w szkołach przygotowujących do zdobycia kwalifikacji zawodowych i programów uniwersyteckich).

Obok tego zagadnienia pragniemy podjąć również te związane z – mającą już swoje miejsce w obrębie badań naukowych – dydaktyką filozofii, co z kolei może przynieść wiele inspiracji dla nauczycieli filozofii i etyki. Trzeci krąg tematyczny stanowi filozofia edukacji jako osobna dziedzina filozoficzna.

Konferencja ma charakter otwarty i kierowana jest również do pedagogów, psychologów, socjologów i wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką.

Liczymy, że podzielą się Państwo własnymi refleksjami, wynikami badań oraz zdobytym w praktyce nauczycielskiej i administracyjnej doświadczeniem.

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesłać do dnia 12 lutego na adres:

etyka-w- szkole@wp.pl. Abstrakty (1100-1500 znaków) wraz z słowami kluczowymi, tytułem wystąpienia oraz afiliacją będą opublikowane w Księdze Abstraktów. Prosimy zatem o przygotowanie zgłoszenia zgodnie z wymogami. Po konferencji istnieje możliwość opublikowania artykułów w językach kongresowych.

Opłata konferencyjna wynosi 430 zł dla uczestników czynnych i pokrywa wszystkie koszty związane z udziałem w konferencji w czasie jej trwania (m.in. pełne wyżywienie, nocleg, materiały).

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”

4-5.04.2017

1. Imię i nazwisko

2. Tytuł/stopień naukowy

3. Afiliacja

4. Tytuł

5. Abstrakt (1100-1500 znaków)

6. Słowa kluczowe (max. 5)

Abstrakty prelegentów zostaną opublikowane

Etyka w szkole. Filozofia w edukacji. Etyki zawodowe

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz