czwartek, 31. grudzień 2020, Zabrze, Karta Młodego Przedsiębiorcy

Celem programu jest wsparcie młodych przedsiębiorców budujących swoje firmy na terenie Zabrza.

Adresatem programu są osoby fizyczne do 35 roku życia prowadzące działalność gospodarczą w Zabrzu, posiadające wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Program oferuje młodym przedsiębiorcom ulgi, i udogodnienia oferowane przez lokalne firmy i instytucje.
Aby otrzymać kartę uczestnika programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny
w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na stronie -

Młody przedsiębiorca zapoznaje się z katalogiem partnerów programu - wybiera firmę,
a dokonując transakcji okazuje swoją Kartę Młodego Przedsiębiorcy i korzysta ze zniżek.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wspomóc młodych przedsiębiorców w Twoim mieście - zostań partnerem programu Karta Młodego Przedsiębiorcy! Zaproponuj młodym przedsiębiorcom ulgę na Twoje usługi lub produkty – Twoja propozycja zostanie umieszczona w Katalogu partnerów programu. Zyskasz certyfikat partnera programu
i nowych klientów. Pamiętaj, że Twój udział w programie jest bardzo ważny – każde wsparcie dla młodego przedsiębiorcy jest dla niego bardzo cenne!

Katalog partnerów programu, wzór certyfikatu znajdują się w załącznikach na stronie ->

Karta Młodego Przedsiębiorcy

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz