czwartek, 22. luty 2018, Polska, Ogólnopolska konferencja naukowa "Platforma nowych technologii"

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową "Platforma Nowych Technologii" organizowaną przez Koło Naukowe Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 22 lutego w godzinach od 9:00 do 18:00 w Auditorium Maximum UKSW.

Konferencja ma charakter otwarty i bezpłatny w przypadku uczestnictwa biernego i czynnego.

Do uczestnictwa czynnego zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów.

Rejestracji można dokonywać do dnia 8 lutego przez formularz zgłoszeniowy Google:
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru najlepszych zgłoszeń. Wybór zostanie dokonany do dnia 10 lutego.

Obszar tematyczny konferencji:
1. E-konsument;
2. E-zdrowie;
3. E-wymiar sprawiedliwości;
4. E-usługi publiczne;
5. IT&E-commerce;
6. Społeczny wymiar nowych technologii

Wyboru najlepszych abstraktów dokona Komitet Naukowy, który będzie czuwał nad merytoryką konferencji.

Zachęcamy również do zgłaszania chęci udziału biernego poprzez rejestrację:

Organizator: Koło Naukowe Prawa Prywatnego WPiA UKSW w Warszawie

Ogólnopolska konferencja naukowa "Platforma nowych technologii"

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz