30. styczeń 2018 - 8:30
Katowice
PolandKatowiceStaromiejska 6/240-013

wtorek, 30. styczeń 2018, Katowice, Podstawy Coachingu dla Kadry Kierowniczej - Katowice

Zapraszamy na Kurs "Podstawy Coachingu dla Kadry Kierowniczej"
Czas trwania - 2 dni
Cena - 700,00zł

Coaching to poszerzanie perspektywy, widzenie rozwiązań tam, gdzie inni go nie widzą.

Jeśli chcesz rozwijać swój zespół wykorzystując narzędzie jakim jest coaching, to serdecznie zapraszamy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z modelami pracy coachingowej oraz przećwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce w formie warsztatów coachingowychKwalifikacje po ukończeniu szkolenia
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

2. Certyfikat wydany zgodnie z § 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667)

Ilość miejsc Ograniczona

Podstawy Coachingu dla Kadry Kierowniczej - Katowice

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz